polski

english

français

„Ikona — słowo, droga, modlitwa”

wernisaż wystawy ze zbiorów Muzeum Ikon w Supraślu, Oddziału Muzeum Podlaskiego w Białymstoku

08. 11. 2010 r. – poniedziałek
godz.13.00
Centralne Muzeum Włókiennictwa, ul. Piotrkowska 282

O festiwalu

Festiwal Kultury Chrześcijańskiej zorganizowany został po raz pierwszy w roku 1997, z okazji 10-lecia istnienia Teatru LOGOS (ZOBACZ). Stanowi w pewnym sensie przedłużenie idei organizowanych w całej Polce w latach 70. i 80. Tygodni Kultury Chrześcijańskiej, mających wtedy stanowić przeciwwagę dla propagowanego przez państwowe media modelu kultury świeckiej, nieposzukującej wartości transcendentnych i poddanej działaniu cenzury. Łódzkie Dni Kultury Chrześcijańskiej organizowano, wykorzystując na potrzeby spotkań z artystami, spektakli, wystaw i projekcji wiele kościołów, sal i pomieszczeń w całej Łodzi. Jednym z takich miejsc była aula Jana Pawła II w podziemiach Kościoła pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przy ulicy Kościelnej. Tam właśnie rozpoczął swoją działalność Teatr Logos, który przeniósł się ze swym twórcą, ks. Waldemarem Sondką (ZOBACZ), do kościoła przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie. To ten kościół w 1993 roku ks. arcybiskup Władysław Ziółek przekazał łódzkim twórcom i artystom, i erygował przy nim Ośrodek Duszpasterstwa Środowisk Twórczych Archidiecezji Łódzkiej. Do dzisiaj tu właśnie mieści się centrum „logistyczne” festiwalu, a we wnętrzach Kościoła Środowisk Twórczych odbywa się część festiwalowych imprez.

Festiwal tradycyjnie rozpoczyna się w listopadzie, w pierwszą niedzielę po dniu zadusznym. Trwa zazwyczaj dwa tygodnie, podczas których codziennie odbywają się różnego rodzaju zdarzenia specjalnie na ten czas przygotowane – premiery spektakli Teatru Logos i innych, zaprzyjaźnionych scen teatralnych, wystawy prac zaproszonych artystów, spektakle i przedstawienia zespołów zagranicznych, występy chórów i muzyków, często nie do zobaczenia w Polsce w żadnym innym czasie. Program festiwalu jest efektem całorocznej menedżerskiej pracy ks. Waldemara Sondki, dyrektora festiwalu, który wykorzystując dotychczasowe powiązania i kontakty zaprasza artystów interesujących, niebanalnych i tworzących sztukę nie zawsze religijną, ale zawsze poszukującą i na najwyższym poziomie. Dbałość o poziom propozycji festiwalowych jest stałą zasadą, środowisko Logosu bowiem od początku pragnęło dawać łodzianom możliwość kontaktu ze sztuką pozbawioną parafiańszczyzny, otwartą w spojrzeniu na człowieka i jak najdoskonalszą formalnie.

Festiwal nie jest działaniem nastawionym na dochód. Wszystkie karty wstępu są wydawane w formie bezpłatnych zaproszeń, a zespół Teatru Logos i osoby zaangażowane w organizację festiwalu działają na zasadzie wolontariatu. Nie oznacza to jednak, że Festiwal Kultury Chrześcijańskiej nic nie kosztuje. Przeciwnie, zorganizowanie zdarzenia kulturalnego na odpowiednim poziomie zawsze pociąga za sobą koszty. Organizacją środków zabezpieczających właściwą oprawę imprez festiwalowych zajmuje się ks. Waldemar Sondka przez cały rok. Udaje mu się pozyskać zarówno sponsorów (bez których Festiwal by nie istniał), jak i dotacje od instytucji zajmujących się finansowaniem kultury (bez których Festiwal nie miałby możliwości rozwoju). Wszystko to w celu zrealizowania podstawowej idei imprezy, która wywodzi się z Łódzkich Dni Kultury Chrześcijańskiej — umożliwienia przeżywania Tajemnicy poprzez sztukę każdemu, kto tego pragnie, kto tego potrzebuje. Spełnienie tej idei zakłada nieodpłatne uczestnictwo w wydarzeniach artystycznych i tak od początku Festiwalu do dzisiaj jest, że wejściówki otrzymać może każdy, kto zechce poświęcić chwilę swojego czasu, by odstać swoje w kolejce w dniu otwarcia biura festiwalu. Jedynym ograniczeniem ilości wydawanych wejściówek jest pojemność sal, w których organizowane są poszczególne imprezy dwutygodniowego programu.

 

Cookies

Strona Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej używa cookies wyłącznie w celu dopasowania wyglądu i wyświetlania strony do preferencji użytkownika oraz dla gromadzenia statystyk odwiedzin (kraj, monitor, przeglądarka internetowa), pozwalających nam pracować nad ulepszeniem layoutu. Nie prowadzimy działań reklamowych z użyciem ciasteczek.

Nasza strona wymaga włączonej obsługi skryptów java.

Cookies to informacje tworzone przez skrypty obsługujące połączenie Twojej przeglądarki (zwane sesją) z serwerem obsługującym adres URL (adres internetowy wpisany w pasek adresu). Są one zapisywane na dysku Twojego komputera (ustawa nazywa to urządzeniem końcowego użytkownika) w folderach systemowych przeglądarki i używane przez serwer do rozpoznania Twoich ustawień, stanu poprzedniego lub wskazanych preferencji (np. wyboru koloru strony czy rozkładu list w wyliczeniach) przy każdym ponownym połączeniu. Cookies — jeśli istnieją zachowane na dysku — są pobierane i przesyłane z powrotem na serwer obsługujący adres URL w momencie rozpoczęcia przeglądania strony.

Cookies są konieczne do poprawnego działania różnych części większości witryn internetowych. Wyłączając cookies narażasz się na kontakt ze stroną działającą wadliwie.

 
1. Możesz zabronić przeglądarce internetowej zapamiętywania (akceptowania) plików cookies.

Spowoduje to prawdopodobnie utrudnienia w korzystaniu ze strony www, ciasteczka wymyślono bowiem jako mechanizm usprawniający działanie serwisów. Należy w tym celu zmienić na stałe – jednorazowo – ustawienia Twojej przeglądarki. Pamiętaj, żeby sprawdzić na wszelki wypadek te ustawienia po zainstalowaniu nowej wersji oprogramowania.

W przeglądarce Internet Explorer cookies można wyłączyć wykorzystując ustawienia — NARZĘDZIA — OPCJE INTERNETOWE — PRYWATNOŚĆ — WYBIERZ USTAWIENIE DLA STREFY INTERNETOWEJ (wersja IE 10).

W przeglądarce Firefox przez modyfikację ustawień — NARZĘDZIA — OPCJE — PRYWATNOŚĆ.

W Chrome — USTAWIENIA — ZAAWANSOWANE — PRYWATNOŚĆ — USTAWIENIA TREŚCI.

W przeglądarce Opera USTAWIENIA — PREFERENCJE — ZAAWANSOWANE — CIASTECZKA.

2. Możesz nakazać usuwać ciasteczka automatycznie po każdym zamknięciu przeglądarki.

Większa część cookies zbierających dane, których nie chcesz przekazywać nigdzie dalej, ma dość odległą datę wygaśnięcia i wcześniej nie wygasają one automatycznie. Cookies służące do automatyzacji pracy strony najczęściej mają ustawiony moment wygaśnięcia na zakończenie sesji przeglądania strony. Nigdy jednak nie ma pewności. Tę opcję lepiej zaznaczyć w ustawieniach.

3. Możesz regularnie używać programu czyszczącego system (z istniejącą i zaznaczoną opcją usuwania cookies).

Takie postępowanie jest zalecane ogólnie ze względów bezpieczeństwa i nie tylko odnośnie ciasteczek. Ponieważ jednak czynisz to na własne ryzyko, nie proponujemy Ci żadnego konkretnego programu. Część z nich jest zresztą płatna.

 

„Ikona — słowo, droga, modlitwa”

Wystawa IKONA – słowo – droga – modlitwa, rozpatruje trzy najważniejsze płaszczyzny przedstawienia ikonowego. To one tworzą prezentację, dzieląc ją na kolejne części, w których wskazujemy na istotę owych rozważań.

Pierwsza część ekspozycji poświęcona jest pojęciu słowa w ikonie:
SŁOWO staje się treścią ikony, ona sama zaś nazywana jest słowem-obrazem. To, co przedstawia jest zapisem wyrażonym w barwach, znakach i symbolach. W teologicznym rozumieniu ikonę się pisze, a więc też odczytuje. Każdy jej fragment stanowi treść. Ikona staje się artystycznym objaśnieniem Ewangelii, jej objawieniem – ewangelią widzialną. Niesie w sobie dar przychodzącego Słowa, Obecności i Mądrości Bożej. Jest interpretacją słów Pisma Świętego, opowieścią o Chrystusie, a także przypomnieniem historii Kościoła.

Kolejny temat mówi o drodze, którą jest i którą wyobraża ikona:
DROGA do Boga wiedzie przez ikonę. Staje się ona rodzajem granicy między niebem a ziemią, pojmowanej jako ogniwo z jednej strony oddzielające, z drugiej zaś łączące, prowadzące do jedności obu światów. Ikona będąc egzystencją pośrednią między światem widzialnym i niewidzialnym nazywana jest „drogą w górę” i „drogą w dół”. Droga w górę to wznoszenie się, wstępowanie w Boską przestrzeń, oderwanie się od doczesności. Droga w dół to zstępowanie, powrót odmienionego serca do ziemskiej rzeczywistości. Ikona jest w tej pielgrzymce oświeceniem, wspomożeniem, odnalezieniem, ukojeniem, radością, a przede wszystkim miłością będącą najdoskonalszą z dróg do wiekuistości.

Wystawę zamykają treści poświęcone modlitwie w ikonie:
MODLITWA zapisana w ikonie to rodzaj niekończącej się pobożności artystycznej i twórczej medytacji. Zawarte w niej myśli i rozważania, stają się modlitwą zarówno twórcy jak i patrzącego na nią wiernego.(…) Stojąc przed ikoną, kontemplując jej treść, patrząc na przedstawienie, doznajemy uczucia skupienia postaci, która nie patrzy na nas lecz słucha, wsłuchuje się w nasze myśli.(…) Teodor Studyta mówił o ikonie jako o zbawczym fakcie ekonomii Bożej. W ikonie odnajdujemy bowiem miejsce obecności Bożej dla naszej modlitwy, miejsce spotkania.

Prezentowana ekspozycja składa się z ponad 100 ikon pisanych na desce, jak i przedstawień odlewanych w metalu. Są to wizerunki Chrystusa, Matki Bożej i świętych, jak również przedstawienia świąt. Różnorodność tematyczna i artystyczna wystawianych ikon oraz ich datowanie (XVII — XX w.), pozwalają zapoznać się z wielością twórczych realizacji jakie spotkać możemy w ikonie. Przy tej okazji warto zwrócić szczególną uwagę na ikony kanoniczne, by odczytać w nich ową teologię ikony podziwiając transcendentne piękno zawartej w niej prawdy.

Wystawa ze zbiorów Muzeum Ikon w Supraślu, Oddziału Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Scenariusz wystawy – Krystyna Stawecka, aranżacja plastyczna – Ewa Zalewska.