polski

english

français

INAUGURACJA FESTIWALU
Msza święta zaduszkowa

przewodniczy ks. abp Marek Jędraszewski

06. 11. 2016 r. – niedziela
godz. 11.00
Kościół Środowisk Twórczych, ul. M. Skłodowskiej–Curie 22

fot. Łukasz Głowacki

O festiwalu

Festiwal Kultury Chrześcijańskiej zorganizowany został po raz pierwszy w roku 1997, z okazji 10-lecia istnienia Teatru LOGOS (ZOBACZ). Stanowi w pewnym sensie przedłużenie idei organizowanych w całej Polce w latach 70. i 80. Tygodni Kultury Chrześcijańskiej, mających wtedy stanowić przeciwwagę dla propagowanego przez państwowe media modelu kultury świeckiej, nieposzukującej wartości transcendentnych i poddanej działaniu cenzury. Łódzkie Dni Kultury Chrześcijańskiej organizowano, wykorzystując na potrzeby spotkań z artystami, spektakli, wystaw i projekcji wiele kościołów, sal i pomieszczeń w całej Łodzi. Jednym z takich miejsc była aula Jana Pawła II w podziemiach Kościoła pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przy ulicy Kościelnej. Tam właśnie rozpoczął swoją działalność Teatr Logos, który przeniósł się ze swym twórcą, ks. Waldemarem Sondką (ZOBACZ), do kościoła przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie. To ten kościół w 1993 roku ks. arcybiskup Władysław Ziółek przekazał łódzkim twórcom i artystom, i erygował przy nim Ośrodek Duszpasterstwa Środowisk Twórczych Archidiecezji Łódzkiej. Do dzisiaj tu właśnie mieści się centrum „logistyczne” festiwalu, a we wnętrzach Kościoła Środowisk Twórczych odbywa się część festiwalowych imprez.

Festiwal tradycyjnie rozpoczyna się w listopadzie, w pierwszą niedzielę po dniu zadusznym. Trwa zazwyczaj dwa tygodnie, podczas których codziennie odbywają się różnego rodzaju zdarzenia specjalnie na ten czas przygotowane – premiery spektakli Teatru Logos i innych, zaprzyjaźnionych scen teatralnych, wystawy prac zaproszonych artystów, spektakle i przedstawienia zespołów zagranicznych, występy chórów i muzyków, często nie do zobaczenia w Polsce w żadnym innym czasie. Program festiwalu jest efektem całorocznej menedżerskiej pracy ks. Waldemara Sondki, dyrektora festiwalu, który wykorzystując dotychczasowe powiązania i kontakty zaprasza artystów interesujących, niebanalnych i tworzących sztukę nie zawsze religijną, ale zawsze poszukującą i na najwyższym poziomie. Dbałość o poziom propozycji festiwalowych jest stałą zasadą, środowisko Logosu bowiem od początku pragnęło dawać łodzianom możliwość kontaktu ze sztuką pozbawioną parafiańszczyzny, otwartą w spojrzeniu na człowieka i jak najdoskonalszą formalnie.

Festiwal nie jest działaniem nastawionym na dochód. Wszystkie karty wstępu są wydawane w formie bezpłatnych zaproszeń, a zespół Teatru Logos i osoby zaangażowane w organizację festiwalu działają na zasadzie wolontariatu. Nie oznacza to jednak, że Festiwal Kultury Chrześcijańskiej nic nie kosztuje. Przeciwnie, zorganizowanie zdarzenia kulturalnego na odpowiednim poziomie zawsze pociąga za sobą koszty. Organizacją środków zabezpieczających właściwą oprawę imprez festiwalowych zajmuje się ks. Waldemar Sondka przez cały rok. Udaje mu się pozyskać zarówno sponsorów (bez których Festiwal by nie istniał), jak i dotacje od instytucji zajmujących się finansowaniem kultury (bez których Festiwal nie miałby możliwości rozwoju). Wszystko to w celu zrealizowania podstawowej idei imprezy, która wywodzi się z Łódzkich Dni Kultury Chrześcijańskiej — umożliwienia przeżywania Tajemnicy poprzez sztukę każdemu, kto tego pragnie, kto tego potrzebuje. Spełnienie tej idei zakłada nieodpłatne uczestnictwo w wydarzeniach artystycznych i tak od początku Festiwalu do dzisiaj jest, że wejściówki otrzymać może każdy, kto zechce poświęcić chwilę swojego czasu, by odstać swoje w kolejce w dniu otwarcia biura festiwalu. Jedynym ograniczeniem ilości wydawanych wejściówek jest pojemność sal, w których organizowane są poszczególne imprezy dwutygodniowego programu.

 

Cookies

Strona Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej używa cookies wyłącznie w celu dopasowania wyglądu i wyświetlania strony do preferencji użytkownika oraz dla gromadzenia statystyk odwiedzin (kraj, monitor, przeglądarka internetowa), pozwalających nam pracować nad ulepszeniem layoutu. Nie prowadzimy działań reklamowych z użyciem ciasteczek.

Nasza strona wymaga włączonej obsługi skryptów java.

Cookies to informacje tworzone przez skrypty obsługujące połączenie Twojej przeglądarki (zwane sesją) z serwerem obsługującym adres URL (adres internetowy wpisany w pasek adresu). Są one zapisywane na dysku Twojego komputera (ustawa nazywa to urządzeniem końcowego użytkownika) w folderach systemowych przeglądarki i używane przez serwer do rozpoznania Twoich ustawień, stanu poprzedniego lub wskazanych preferencji (np. wyboru koloru strony czy rozkładu list w wyliczeniach) przy każdym ponownym połączeniu. Cookies — jeśli istnieją zachowane na dysku — są pobierane i przesyłane z powrotem na serwer obsługujący adres URL w momencie rozpoczęcia przeglądania strony.

Cookies są konieczne do poprawnego działania różnych części większości witryn internetowych. Wyłączając cookies narażasz się na kontakt ze stroną działającą wadliwie.

 
1. Możesz zabronić przeglądarce internetowej zapamiętywania (akceptowania) plików cookies.

Spowoduje to prawdopodobnie utrudnienia w korzystaniu ze strony www, ciasteczka wymyślono bowiem jako mechanizm usprawniający działanie serwisów. Należy w tym celu zmienić na stałe – jednorazowo – ustawienia Twojej przeglądarki. Pamiętaj, żeby sprawdzić na wszelki wypadek te ustawienia po zainstalowaniu nowej wersji oprogramowania.

W przeglądarce Internet Explorer cookies można wyłączyć wykorzystując ustawienia — NARZĘDZIA — OPCJE INTERNETOWE — PRYWATNOŚĆ — WYBIERZ USTAWIENIE DLA STREFY INTERNETOWEJ (wersja IE 10).

W przeglądarce Firefox przez modyfikację ustawień — NARZĘDZIA — OPCJE — PRYWATNOŚĆ.

W Chrome — USTAWIENIA — ZAAWANSOWANE — PRYWATNOŚĆ — USTAWIENIA TREŚCI.

W przeglądarce Opera USTAWIENIA — PREFERENCJE — ZAAWANSOWANE — CIASTECZKA.

2. Możesz nakazać usuwać ciasteczka automatycznie po każdym zamknięciu przeglądarki.

Większa część cookies zbierających dane, których nie chcesz przekazywać nigdzie dalej, ma dość odległą datę wygaśnięcia i wcześniej nie wygasają one automatycznie. Cookies służące do automatyzacji pracy strony najczęściej mają ustawiony moment wygaśnięcia na zakończenie sesji przeglądania strony. Nigdy jednak nie ma pewności. Tę opcję lepiej zaznaczyć w ustawieniach.

3. Możesz regularnie używać programu czyszczącego system (z istniejącą i zaznaczoną opcją usuwania cookies).

Takie postępowanie jest zalecane ogólnie ze względów bezpieczeństwa i nie tylko odnośnie ciasteczek. Ponieważ jednak czynisz to na własne ryzyko, nie proponujemy Ci żadnego konkretnego programu. Część z nich jest zresztą płatna.

 

ks. abp Marek Jędraszewski

Profesor nauk teologicznych, w latach 1997-2012 biskup pomocniczy poznański, obecnie arcybiskup metropolita łódzki, a od roku 2014 zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.

W latach 1967-1973 studiował w Arcybiskupim Seminarium Duchownym i na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu. Święceń udzielił mu arcybiskup Antoni Baraniak. Po studiach pracował jako wikariusz w parafii św. Marcina w Odolanowie koło Ostrowa Wielkopolskiego. Od 1975 roku odbywał zakończone doktoratem studia na Wydziale Filozofii Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie, a habilitację — na podstawie dysertacji „Jean-Paul Sartre i Emmanuel Levinas — w poszukiwaniu nowego humanizmu. Studium analityczno-porównawcze” — uzyskał na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (1991).

W latach 1980-1998 pracował jako wykładowca rodzimej uczelni. W latach 1987-1996 był członkiem redakcji „Przewodnika Katolickiego”, a od 1990 redaktorem naczelnym pisma. W 1996 roku objął stanowisko profesora wizytującego Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie, a dwa lata później został mianowany profesorem nadzwyczajnym UAM. W latach 1998-2012 pełnił funkcję kierownika Zakładu Filozofii Chrześcijańskiej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tytuł profesora nauk teologicznych otrzymał 2 stycznia roku 2002.

17 maja 1997 papież Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji poznańskiej. W trakcie pełnienia tej funkcji Marek Jędraszewski był — w ramach Konferencji Episkopatu Polski — członkiem Rady Stałej, Komisji Wychowania Katolickiego, Sekcji Nauk Filozoficznych Komisji Nauki Wiary, członkiem Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży oraz delegatem ds. Duszpasterstwa Akademickiego. Pełnił wówczas również funkcję delegata Rady Konferencji Episkopatów Europy ds. Duszpasterstwa Akademickiego oraz członka Rady Programowej KAI.

11 lipca 2012 roku Marek Jędraszewski mianowany został przez papieża Benedykta XVI arcybiskupem metropolitą łódzkim — ingres odbył się 8 września. Paliusz metropolitalny otrzymał od papieża Franciszka 29 czerwca 2013 roku. Pół roku później Franciszek mianował go członkiem Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej. Przed rokiem arcybiskup otrzymał statuetkę Złotego Hipolita i tytuł Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej przyznawane przez poznańskie Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego.

Jest pomysłodawcą comiesięcznych „Dialogów w katedrze”, podczas których osobiście odpowiada na nadsyłane drogą internetową, często niełatwe pytania wiernych. Każde ze spotkań proponuje inną tematykę i ma inną oprawę artystyczną. Marek Jędraszewski, jako pasterz Kościoła Łódzkiego, podjął i wskrzesił wiele zapomnianych, a ważnych dla regionu i Polski tematów historycznych, jak choćby dzieje hitlerowskiego obozu koncentracyjnego dla polskich dzieci „na Przemysłowej”, pamięć o Żołnierzach Wyklętych czy Operacja Łódzka 1914. W sposób otwarty i stanowczy reaguje na wszelkie współczesne zagrożenia dla ludzkiej kondycji duchowej i godności.

 

Słowo Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego
Metropolity Łódzkiego

Festiwal Kultury Chrześcijańskiej odbywa się w Łodzi od 1997 roku, obecnie zatem przeżywa i obchodzi swe dwudziestolecie. Na przestrzeni tych lat, dzięki niestrudzonemu Księdzu Waldemarowi Sondce i zespołowi Teatru Logos, łodzianie rokrocznie mają wyjątkową, często jedyną możliwość obcowania z wartościowymi i interesującymi wydarzeniami i zjawiskami artystycznymi, które mają miejsce poza granicami naszego miasta, a niekiedy nawet poza Polską i Europą. Ksiądz Waldemar Sondka nie stronił od urzeczywistniania wyzwań organizacyjnie najtrudniejszych, a poziom stworzonego przezeń festiwalu wypracował mu wielką renomę i zaufanie, za co Mu bardzo dziękujemy.

Rok 2016 jest dla nas czasem szczególnym, gdyż niemal w cały jego bieg wpisuje się ogłoszony przez Ojca Świętego Franciszka Jubileusz Miłosierdzia. Na jego otwarcie papież napisał: „Myśl moja biegnie teraz do Matki Miłosierdzia. Słodycz Jej spojrzenia niech nam towarzyszy w tym Roku Świętym, abyśmy wszyscy potrafili odkryć radość z czułości Boga”. Motto tegorocznego XX Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej — ostatnia fraza myśli papieża Franciszka — zdaje się być na ten czas doskonałym przesłaniem. Wczytując się dalej w jego słowa, pamiętajmy, że „miłosierdzie jest podstawowym prawem, które mieszka w sercu każdego człowieka, gdy patrzy on szczerymi oczami na swojego brata spotykanego na drodze życia, miłosierdzie to droga, która łączy Boga z człowiekiem, ponieważ otwiera serce na nadzieję bycia kochanym na zawsze”.

Na cały ten piękny czas trwania jubileuszowego XX Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej w Łodzi, wszystkim jego organizatorom oraz zaproszonym artystom i widzom z serca błogosławię.

Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita Łódzki